Bánh Xe Lãng Tử - Hài Vân Sơn, Việt Thảo, Bảo Chung, Lê Huỳnh một tiểu phẩm hài nằm trong Liveshow Hè Trên Xứ Lạnh - Vân Sơn được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.