Biệt đội siêu hài | Tập 11 full: Lê Giang, Thiên Nga "phát hoảng" vì độ cuồng của Anh Tuấn. Tình huống tại quán ăn với 3 anh chàng "dại gái" dẫn đến kết quả cả 3 phải đói meo râu.