Căn Bệnh Trầm Kha - Hài Vân Sơn, Hoài Linh, Yên Mai [Vân Sơn Nụ Cười Và Âm Nhạc 7] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.