Cha Con - Hài Út Mập, Bé Mập [Vân Sơn Nụ Cười Và Âm Nhạc 5] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.