Chưa Chắc Đâu Ba - Hài Hoài Linh, Thúy Nga, Thái Hòa được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.