Chuyện Công Viên - Y Nhu, Mạc Văn Khoa, Lê Thúy - Liveshow kỷ niệm 12 Năm Nụ Cười Mới được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.