Chuyện Tình Yêu - Hài Chí Tài, Lê Hoàng, Nam Thư nằm trong Minishow Chí Tài mới 2017 được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.