Cô Thắm Đi Chùa - Hài Vân Sơn, Giáng Ngọc [Vân Sơn Nụ Cười & Âm Nhạc 11] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.