Con Riêng - Hài Hoài Linh, Hồng Đào, Quang Minh, Giáng Ngọc [Vân Sơn Nụ Cười Và Âm Nhạc 7] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.