Cười Là Thua Mùa 2 - Tập 18 - Lê Khâm, Xuân Nghị đối đầu cùng Quách Ngọc Tuyên, Hoàng Mèo Gameshow mà ở đó chọc cười mà không được phép cười khó chịu không các bạn.