Cùng đó xem Cười Là Thua Mùa 2 - Tập 19 - khi Dương Lâm, Bửu Đa đối đầu cùng Ngọc Tưởng, Lâm Hải Sơn được phát trực tiếp trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.