Cười Là Thua Mùa 2 - Tập 6 - Anh Đức – Hải Triều đối chiến Hứa Minh Đạt - Quách Ngọc Tuyên được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.