Cười Là Thua 2014 - Tập 19 - Thúy Nga và Hà Linh đại chiến cùng Thu Trang và Mai Sơn được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.