Đại Gia Đình - Hài Hoài Linh, Chí Tài, Thúy Nga, Việt Hương, Hoài Tâm, Long Đẹp Trai in Paris By Night VIP 109 released on Dec 2013.