Dám Cướp Chồng Chị - Hài Hoài Linh, Cát Phượng, Xuân Bắc, Trương Nam Thành được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.