HTV Đàn ông phải thế | DOPT #16 FULL | Nathan Lee, Ngọc Tùng, Lê Tứ, Khoa Nam cùng đôi MC Trấn Thành, Việt Hương tập này sẽ có những bất ngờ nào diễn ra, hãy cùng đón xem cùng haihoailinh.net nhé.