Dương Quý Phi Thời Đại - HàiVân Sơn, Hoài Linh, Linh Tuấn, Bé Mập, Quang Minh, Chalie [Vân Sơn Nụ Cười & Âm Nhạc 11] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.