FAPtv Cơm Nguội: Tập 110 - Đệ Nhất Xóm Nổ. Cùng theo dõi nhiều tình huống thú vị với những người hàng xóm và ông tổ trưởng dân phố.