Đón xem FAPtv Cơm Nguội: Tập 96 - Thắng Bại Tại Kỹ Năng nói về những chiến thuật trong cờ bạc của FAPtv team Vinh Râu, Thái Vũ, Huỳnh Phương, Ribi Sachi.