Hiệp Sĩ Đinh Tặc - Hài Tiểu Bảo Quốc, Kiều Minh Tuấn, Diệu Nhi được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.