Hoài Linh Kỳ Án - Liveshow hài Hoài Linh ft Chí Tài, Trường Giang, Long Đẹp Trai, Đan Trường, Hữu Lộc, Hoàng Mèo, Bảo Quốc, Đàm Loan, Hoàng Sơn, Lê Giang, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt.