Hội Quán Tiếu Lâm Mùa 2 - Tập 9: Chủ đề: Công Sở cùng các khách mời là các diễn viên nổi tiếng như Diễm My 9x, Nhan Phúc Vinh và sự quy tựu các danh hài nổi tiếng hứa hẹn đêm đến nhiều điều thú vị.