Homeless USA - Hài Kiều Oanh ft Lê Huỳnh, Việt Thảo [ Vân Sơn 41 in Florida] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.