Lạy Anh Em Đi Lấy Chồng - Hài Hoài Linh, Vân Sơn, Mỹ Linh, Út Mập, Bé Mập [Vân Sơn Nụ Cười Và Âm Nhạc 5] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.