Lên Chùa Phóng Sanh - Hài Tấn Beo, Dũng Nhí nằm trong Liveshow hài kỷ niệm 12 Năm Nụ Cười Mới được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.