Lột Mặt Nạ - Hài Vân Sơn, Bảo Liêm, Quang Minh, Hồng Đào, Uyên Chi - Vân Sơn 12 Nụ Cười & Âm Nhạc được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.