Lột Mặt Nạ - Hài Vân Sơn, Bảo Liêm, Quang Minh, Hồng Đào, Uyên Chi [Vân Sơn Nụ Cười & Âm Nhạc 12] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.