Mối Duyên Quê - Hài Vân Sơn, Giáng Ngọc [Vân Sơn Nụ Cười & Âm Nhạc 12] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.