Mua Chôm Chôm - Hài Việt Hương, Trấn Thành trong Gameshow Thử Thách Người Nổi tiếng  được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.