Mỹ Nhân Xuyên Không - Hài Trường Giang, Nhã Phương, Lê Giang, Nam Thư, Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa, Long Nhật được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.