Nàng Karaoke - Hài Vân Sơn, Hồng Đào, Út Mập, Ngô Tân Triển [Vân Sơn Nụ Cười Và Âm Nhạc 5] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.