Ngạc Nhiên Chưa - Tập 10: Bạch Long - Thụy Mười Vs. Thanh Tân - Quốc Nguyên | 09/12/2015 với vô vàn những điều ngạc nhiên đầy bất ngờ và vô cùng hài hước.