Ngạc Nhiên Chưa | Tập 23 | Trúc Nhân - Huỳnh Lập vs Trish Lương - Đinh Huy | 9/3/2016 những điều ngạc nhiên đầy bất ngờ nào sẽ được chương trình mang đến? Hãy cùng đón xem nhé!