Ngạc Nhiên Chưa | Tập 29 | Quỳnh Nhi - Bảo Nhi vs Kiều Trinh - Diệu Ái | 20/4/2016 khi những điều ngạc nhiên liên không hề dức hãy cùng hoà mình vào không khí sôi động từ chương trình nhé.