Ngạc Nhiên Chưa - Tập 3 - 21/10/2015 màn thể hiện đuổi hình bắt chữ, đoán ý đồng đội nhằm tìm thấy sự thấu hiểu giữa các người chơi, mang đến cho các bạn nhiều điều bất ngờ thú vị.