Ngày Anh Về - Hài Kiều Oanh, Lê Huỳnh [Vân Sơn 46 - Vân Sơn in Praha] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.