Nghĩa Địa - Hài Hoài Linh, Hồng Tơ, Khánh Nam một tiểu phẩm hài trong Liveshow Hài Hoài Linh 8 Anh Chàng May Mắn được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.