Người Chồng Bất Đắc Dĩ - Hài Vân Sơn, Bảo Liêm, Hồng Đào, Trường Vũ [Liveshow hài Vân Sơn Down Under] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.