Nhịp Cầu Tri Âm - Hài Vân Sơn, Quang Minh, Hồng Đào, Giáng Ngọc [Vân Sơn Nụ Cười & Âm Nhạc 11] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.