Những Tên Cướp Biển Vùng Caribê - Hài Hoài Linh, Chí Tài, Long Đẹp Trai cùng Hữu Lộc, Lê Hoàng được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.