Phận Làm Người Ở - Hài Hoài Linh cùng Cát Phượng, Xuân Bắc  được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.