Phụ nữ là số 1 - BẰNG BẠN BẰNG BÈ. Với những tình huống hài hước trong cuộc sống sẽ mang lại nhiều bài học ý nghĩa và bổ ích nhất.