Phụ nữ là số 1 - MỘT NGÀY IM LẶNG. Ai cũng bảo rằng phụ nữ ai cũng nói nhiều, vậy cùng xem 1 ngày im lặng của chị em như thế nào nhé.