Phụ nữ là số 1 - NGHỀ TAY TRÁI. Cùng những tình huống hài hước trong gia đình hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười trong cuộc sống.