Phụ nữ là số 1 - NỮ TÍNH. Nhiều người nói phụ nữ cần phải nữ tính nhưng sự thật có phải như vậy hay không. Cùng theo dõi tập này để có câu trả lời nhé.