Phụ nữ là số 1 - THỪA KẾ. Qua những tình huống vui vẻ hài hước của chị em phụ nữ nhưng lại mang đến nhiều bài học bổ ích.