Phụ nữ là số 1 - TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG. Cùng xem để biết những tình huống tiếp cận khách hàng vô cùng hài hước của chị em phụ nữ nhé.