Tả Pí Lù | Tập 65 | Chỗ Trọ Hay Nhà Chứa? chủ đề mới lần này sẽ có những tình huống bất ngờ gì? cùng đón xem nhé.