Tại Ông - Hài Hoài Linh, Việt Hương, Cát Phượng được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.