Tấm Cám Vượt Thời Gian - Hài Chí Tài, Việt Hương, Thúy Nga, Hoài Tâm (Nguyễn Ngọc Ngạn) trong Paris By Night 109 [PBN 109] "30th Anniversary".